Kiến trúc không là gì ngoài một mô tả trừu tượng của các thực thể trong một hệ thống. Nó xác định các mối quan hệ giữa chúng và liên quan đến một loạt các quá trình ra quyết định. Đây là các yếu tố chính thức, hiện thân của các khái niệm và thông tin. thiết kế kiến trúc xác định mối quan hệ giữa các yếu tố, giữa các đặc trưng và các yếu tố xung quanh. Các ví dụ này nhằm mục đích giúp mọi người dễ hiểu.

Sơ đồ kiến ​​trúc là gì?

Sơ đồ kiến ​​trúc là một sơ đồ mô tả một hệ thống mà mọi người sử dụng để trừu tượng hóa đường nét tổng thể của hệ thống phần mềm và xây dựng các ràng buộc, quan hệ và ranh giới giữa các thành phần. Nó cung cấp một cái nhìn đầy đủ về việc triển khai vật lý của lộ trình phát triển của hệ thống phần mềm.

Các chức năng của một sơ đồ thiết kế kiến trúc là gì?

Một sơ đồ tương tự như một bức tranh. Các ví dụ về sơ đồ kiến ​​trúc phục vụ các chức năng khác nhau. Nó luôn giúp những người dùng có liên quan tìm hiểu về kiến ​​trúc hệ thống và áp dụng nó trong các thủ tục ra quyết định. Điều quan trọng là phải truyền đạt thông tin liên quan đến kiến ​​trúc. Tuy nhiên, mọi người phải làm theo các bước cụ thể trước khi lập sơ đồ cho thiết kế kiến trúc. Đó là:

Giới thiệu về trang chủ :  https://xaydungquangphuc.com/

  • Phá bỏ rào cản giao tiếp
  • Đạt được sự đồng thuận
  • Giảm sự mơ hồ

Giúp làm cho quá trình hiểu dễ dàng

Với sự trợ giúp của các sơ đồ như vậy, thông tin phức tạp trở nên dễ hiểu trong một hình ảnh duy nhất. Người xem có thể thấy cách mọi thứ tương tác. Mọi người cũng có thể chứng kiến ​​các hiệu ứng hạ lưu.

Nó tạo ra các lớp ở vị trí của các hệ thống phức tạp.

Liên kết về trang chủ : https://xaydungquangphuc.com/dich-vu/thiet-ke-kien-truc

Kết luận

Tài liệu thích hợp là bắt buộc. Chỉ những sơ đồ mẫu mực mới giúp mọi thứ trở nên dễ dàng.

Sơ đồ thiết kế kiến trúc giúp các bên liên quan điều hướng các dự án. Hơn thế nữa, chúng mang lại sự rõ ràng trên toàn diện. Phần mềm lập sơ đồ dựa trên đám mây có sẵn để giúp tạo ra các biểu đồ như vậy. Đây là những thứ có sẵn và có thể truy cập được cho tất cả mọi người. Các sơ đồ không bị lỗi thời. Chỉ cần chỉnh sửa cơ sở hạ tầng trong EdrawMax, mọi người có thể hoàn thành các yêu cầu của họ ngay lập tức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *