Hướng dẫn điều bạn cần biết khi chọn dầu bánh răng

Làm thế nào để bạn biết chất bôi trơn nào là phù hợp nhất cho một ứng dụng nhất định? Thông thường, nó đơn giản như tìm kiếm thông qua hướng dẫn bảo trì và chọn một sản phẩm từ QPL (danh sách sản phẩm đủ điều kiện). Thật không may, giải pháp này có thể không phải lúc nào cũng cung cấp khả năng bôi trơn tối ưu cho một bộ bánh răng nhất định hoặc hiệu quả tối đa trong việc quản lý tồn kho chất bôi trơn.

Trong khi một số nhà sản xuất thiết bị gốc cung cấp thông số kỹ thuật chung có xem xét các thông số thích hợp, thì những nhà sản xuất khác chỉ đưa ra thông số kỹ thuật chung mà thậm chí có thể không tính đến nhiệt độ hoạt động. Do đó, điều quan trọng là các cá nhân chịu trách nhiệm lựa chọn chất bôi trơn phải có hiểu biết cơ bản về cách chỉ định chất bôi trơn cho bánh răng.

Tiêu chí lựa chọn dầu bánh răng

Để chọn loại dầu nhớt tốt nhất cho bộ bánh răng, phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Độ nhớt – Thường được coi là đặc tính quan trọng nhất của dầu bánh răng.
  • Phụ gia – Gói phụ gia được sử dụng trong chất bôi trơn sẽ xác định danh mục chung của chất bôi trơn và ảnh hưởng đến các đặc tính hiệu suất chính khác nhau trong các điều kiện vận hành.
  • Loại dầu gốc – Loại dầu bánh răng được sử dụng phải được xác định theo điều kiện hoạt động, loại hộp số và các yếu tố khác.

Tìm hiểu về trang chủ : dầu bôi trơn thực phẩm Anglomoil tại Việt Nam

Độ nhớt

Việc chọn cấp độ nhớt thích hợp thường đơn giản như việc tìm kiếm khuyến nghị trong sổ tay bảo dưỡng của linh kiện. Thật không may, hướng dẫn sử dụng không phải lúc nào cũng tồn tại hoặc máy hoạt động bên ngoài các điều kiện mà các khuyến nghị của OEM đã được đưa ra. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu các phương pháp lựa chọn độ nhớt và các yếu tố ảnh hưởng đến yêu cầu.

Lựa chọn loại dầu bánh răng và phụ gia

Sau khi chọn cấp độ nhớt, loại chất bôi trơn cơ bản phải được chọn. Mặc dù có nhiều biến thể, nhưng nói chung chất bôi trơn bánh răng có thể được xếp thành ba loại: R & O, chống bó cứng và hỗn hợp. Loại chất bôi trơn bánh răng phù hợp nhất với một ứng dụng nhất định sẽ được xác định bởi các điều kiện vận hành.

Tìm kiếm trang chủ : dầu bôi trơn công nghiệp Anglomoil tại Việt Nam

Bởi vì không có hướng dẫn tiêu chuẩn để giúp xác định điều này, việc lựa chọn có phần chủ quan. Nhiều nhà sản xuất thiết bị sẽ chỉ định yêu cầu về độ nhớt và để người dùng cuối quyết định. Những người khác sẽ chọn bảo thủ và chỉ định chất bôi trơn EP cho các ứng dụng. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu các điều kiện chung ảnh hưởng đến yêu cầu này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *