Hướng dẫn để đánh giá nhà cung cấp trong lĩnh vực xây dựng

Đánh giá nhà cung cấp là quá trình tiếp cận cơ sở nhà cung cấp mới hoặc hiện tại dựa trên cơ sở phân phối, giá cả, sản xuất và chất lượng quản lý, kỹ thuật và dịch vụ của họ. Khung đánh giá nhà cung cấp tiêu chuẩn phải được sử dụng trong mọi trường hợp cho các nhà cung cấp hiện tại và tiềm năng.

Khung đánh giá nhà cung cấp có thể giúp thiết lập điểm chuẩn và kế hoạch hành động khắc phục cho nhà cung cấp hiện tại. Công ty có thể quyết định thưởng cho nhà cung cấp dựa trên thành tích xuất sắc của họ và phạt hoặc hủy danh sách họ nếu hoạt động không đạt tiêu chuẩn. Đánh giá và quản lý nhà cung cấp đã được thực hành trong ngành công nghiệp sản xuất và các dự án xây dựng.

Chất lượng, Chi phí và Giao hàng (QCD)

Các tiêu chí quan trọng nhất trong ngành xây dựng là chất lượng vật liệu, độ tin cậy của giao hàng và chi phí. Yếu tố quan trọng nhất của việc lựa chọn nhà cung cấp phải là mức chất lượng của các hạng mục mua sắm. Chất lượng sản phẩm phải luôn đáp ứng các yêu cầu quy định vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của thành phẩm. Không chỉ độ tin cậy về chất lượng sản phẩm, các đặc điểm của nhà cung cấp như thời gian giao hàng cũng sẽ được xem xét cẩn thận.

Tham khảo chất lượng :thi công xây dựng

Mối quan hệ lâu dài

Một số công ty sẽ phát triển mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp tiềm năng. Điều này áp dụng cho nhà cung cấp thuộc loại có khối lượng chi tiêu lớn và đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Với cách tiếp cận này, cả hai bên cần chia sẻ mục tiêu chung của họ, thiết lập các thước đo để định hướng mối quan hệ và phát triển một loạt các cuộc thảo luận liên tục về cách các vấn đề và xung đột có thể được giải quyết theo cách có lợi cho cả hai bên.

Liên kết trang chủ :https://xaydungquangphuc.com/

Ổn định tài chính

Tình trạng tài chính của nhà cung cấp cần được đánh giá cẩn thận vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục vụ khách hàng. Phân tích Báo cáo tín dụng đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá tài chính. Báo cáo Tín dụng chứa thông tin về tình trạng tài chính của nhà cung cấp. Báo cáo tín dụng chứa thông tin về kinh nghiệm, quản lý và cơ sở vật chất của nhà cung cấp tiềm năng. Một thủ tục bổ sung liên quan là phân tích độc lập báo cáo tài chính của nhà cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *